contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!

O SZKOŁACH
Szkoła - centrum rynku edukacyjnego i nie tylko! To szkoła jest początkiem długiej drogi każdego człowieka ku wejściu na rynek pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej. To od jakości wykształcenia jakie otrzyma absolwent i jego zaangażowania w proces nauki zależy pozycja na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest wspieranie szkół w rozwijaniu potencjału dydaktycznego oraz uświadamianiu uczniów że nauka to dar, a nie obowiązek. Tym wspieraniem jest również prezentowanie tych szkół, podkreślanie znaczenia ich wysiłków dla jakości kształcenia logistycznego.
info
O SZKOŁACH
Szkoła – centrum rynku edukacyjnego i nie tylko.

To szkoła jest początkiem długiej drogi każdego człowieka ku wejściu na rynek pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej. To od jakości wykształcenia jakie otrzyma absolwent i jego zaangażowania w proces nauki zależy pozycja na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest wspieranie szkół w rozwijaniu potencjału dydaktycznego oraz uświadamianiu uczniów że nauka to dar, a nie obowiązek. Tym wspieraniem jest również prezentowanie tych szkół, podkreślanie znaczenia ich wysiłków dla jakości kształcenia logistycznego.
 
Prezentowanie ciekawych inicjatyw w obszarze kształcenia logistycznego podejmowanych przez szkoły.

Edukacja to nie tylko pobieranie nauk w ławie szkolnej, to także umiejętność zarażenia pasją do wykładanego przedmiotu i umożliwienie „dotknięcia” materii nauczanej dziedziny i tym samym zaszczepienie w uczniach ciekawości i chęci pogłębiania swojej wiedzy. Szkoły otwierają się na szereg nowych inicjatyw oraz same kreują nowe przestrzenie w których styka się teoria z praktyką aby umożliwić swym uczniom bliższy kontakt z tematem logistyki. Jeśli twoja szkoła może się pochwalić takimi przedsięwzięciami i chce zaprezentować swoje działania przed szerszym gronem napisz do nas, a my umieścimy taka informację na naszej platformie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ