contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
BAZA DANYCH LPB
Pomagać poprzez pomoce dydaktyczne! Wyższa Szkoła Logistyki już od początku współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi dostrzegła problem niewystarczającej ilości pomocy dydaktycznych dla kierunków kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Wcześniejsze działania mające na celu stworzenie tych materiałów podejmowane były w ramach wydawnictwa WSL oraz programu WSL - DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. Projekt "Wielkopolska musie wiedzieć" wykorzystując te doświadczenia oraz wyniki badań doprowadzi do istotnego rozbudowania bazy pomocy dydaktycznych.
info
KATALOG PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
Kody dwuwymiarowe
Klasy i oznaczenia towarów niebezpiecznych wg ADR
Oznaczenia pojazdów ADR
Czas pracy kierowcy
Budowa kodu kreskowego
Rodzaje kontenerów
Rodzaje pojemników na odpady
Przykłady naczep
Znaki manipulacyjne opakowań
Ekoznaki
Procesy zarządzania magazynem
Rodzaje zapasów w logistyce
Zalety i wady układów technologicznych magazynu
Najczęściej stosowane regały magazynowe
Podział wózków magazynowych ze względu na sposób obsługi
Budowle magazynowe
Struktura przepływów logistycznych
Incoterms 2010
Transport intermodalny
Urządzenia dźwignicowe