contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Współpraca na rzecz wspólnych korzyści! Uczeń/przyszły pracownik jest wspólnym dobrem zarówno szkoły jak i swojego potencjalnego pracodawcy, ponieważ to od niego w gruncie rzeczy zależy sukces obu tych podmiotów. Szkoły kształcące bezrobotnych oraz firmy zatrudniające nieefektywnych pracowników to nieunikniona konsekwencja braku współpracy edukacji i biznesu. Młodzi dobrze wykształceni, zgodnie z wytycznymi i aktywną pomocą przedsiębiorców, absolwenci wchodzący na runek pracy to możliwy efekt współpracy.
info
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Uczeń/przyszły pracownik jest wspólnym dobrem zarówno szkoły jak i swojego potencjalnego pracodawcy, ponieważ to od niego w gruncie rzeczy zależy sukces obu tych podmiotów.

Szkoły kształcące bezrobotnych oraz firmy zatrudniające nieefektywnych pracowników to nieunikniona konsekwencja braku współpracy edukacji i biznesu. Tym do czego powinny zmierzać zarówno szkoły jak i firmy jest natomiast z całą pewnością sytuacja kiedy młodzi dobrze wykształceni, zgodnie z wytycznymi i aktywną pomocą przedsiębiorców, absolwenci wchodzący na runek pracy wzbogacając go i budując kapitał ludzi naszej gospodarki.
Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji, które w sposób bezpośredni są powiązane z rynkiem pracy. Dlatego też wpływ pracodawców na proces kształcenia zawodowego powinien być wkomponowany w jego planowanie, organizowanie, realizację oraz ewaluację po to, aby do minimum zniwelować rozdźwięk, jaki występuje w relacji edukacja – rynek pracy.

Uczniowie ze szkół współpracujących z pracodawcami mogą nie tylko łatwiej znaleźć pracę, ale też szybciej adaptować się do wykonywania zawodu. Pracodawcy natomiast mogą wykorzystać doświadczenia zdobyte we współpracy ze szkołą do szkolenia własnych pracowników i ich rozwoju zawodowego. Bez współpracy z pracodawcami szkoły nie mają szansy kształcić w zawodzie w rzeczywistych warunkach pracy, a przede wszystkim nie mają szansy zapoznać uczniów z najnowszymi i najbardziej kosztownymi technologiami.

Raporty z badań prowadzonych na potrzeby pracodawców jednoznacznie odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w umiejętności zawodowe, ale powiązane z umiejętnościami ogólnymi (...).

Źródło:Informator MEN
Współpraca szkół i pracodawców w ujęciu reform MEN (dowiedz się więcej).

Modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce (dowiedz się więcej).

Przykłady "dobrych praktyk" prezentowane przez MEN (dowiedz się więcej).

Prezentowanie "DOBRYCH PRAKTYCH" z zakresu współpracy.
W tym dziale może istnieć podstrona Twojego przedsiębiorstwa lub Twojej szkoły poświęcona przedstawieniu inicjatyw z zakresu współpracy pomiędzy edukacją i biznesem (dowiedz się więcej).

ZOBACZ RÓWNIEŻ