contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
BAZA DANYCH LPB
Pomagać poprzez pomoce dydaktyczne! Wyższa Szkoła Logistyki już od początku współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi dostrzegła problem niewystarczającej ilości pomocy dydaktycznych dla kierunków kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Wcześniejsze działania mające na celu stworzenie tych materiałów podejmowane były w ramach wydawnictwa WSL oraz programu WSL - DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. Projekt "Wielkopolska musie wiedzieć" wykorzystując te doświadczenia oraz wyniki badań doprowadzi do istotnego rozbudowania bazy pomocy dydaktycznych.
info
MATERIAŁY Z PROJEKTU
► Innowacyjności oraz unikatowa wartość dydaktyczna opracowanych w ramach projektu pomocy naukowych wynika z przyjętych założeń ich opracowania:
  1. WSPÓŁPRACA – pomoce dydaktyczne są wynik współpracy szkół ponadgimnazjalnych, firm oraz uczelni wyższej (w ich opracowanie zaangażowani byli nauczyciele, przedsiębiorcy, dydaktycy Wyższej Szkoły Logistyki oraz pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania),
  2. PRAKTYKA – duża ilość przedstawionych treści ma charakter praktyczny; zagadnienia teoretyczne uzupełniane są przykładami ze sfery gospodarki,
  3. WIZUALIZACJA – wszystkie przedstawione zagadnienia, dla których było to możliwe, zostały wzbogacone o elementy graficzne ilustrujące je (wykorzystane zdjęcia zostały w zdecydowanej większości pozyskane od przedsiębiorstw współpracujących w ramach projektu),
  4. WNIOSKI BADAWCZE – pomoce dydaktyczne są materializacją efektów prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu; ogromna ilość pomysłów i uwag zabranych w trakcie badań terenowe w szkołach i przedsiębiorstwach pozwoliła na dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb edukacji i biznesu.
► Wartość dodana przyjętej formy tworzenia pomocy dydaktycznych:
  1. Materiały dydaktyczne opracowane przy współudziale przedsiębiorców mają stanowić dodatkową motywację dla uczniów do zdobywania wiedzy – jest to odpowiedz na bardzo często prezentowaną przez uczniów opinię iż, nie widzą oni związku tego czego się uczą z tym co dzieje się w firmach.
  2. Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie pomocy dydaktycznych staną się rozpoznawalne przez uczniów jako podmioty zaangażowany społecznie – budowanie wizerunku przedsiębiorstwa wśród potencjalnych przyszłych pracowników, klientów, kooperantów.
ZOBACZ RÓWNIEŻ