contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
BAZA DANYCH LPB
Pomagać poprzez pomoce dydaktyczne! Wyższa Szkoła Logistyki już od początku współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi dostrzegła problem niewystarczającej ilości pomocy dydaktycznych dla kierunków kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Wcześniejsze działania mające na celu stworzenie tych materiałów podejmowane były w ramach wydawnictwa WSL oraz programu WSL - DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. Projekt "Wielkopolska musie wiedzieć" wykorzystując te doświadczenia oraz wyniki badań doprowadzi do istotnego rozbudowania bazy pomocy dydaktycznych.
info
PLANSZE DYDAKTYCZNE
Opracowane przez Wyższą Szkołe Logistyki plansze dydaktyczne będą trwałym elementem wyposażenia sal szkolnych. Pozwolą na usystematyzowanie wiedzy opartej na bieżących rozwiązaniach w logistyce, transporcie i spedycji. Stworzone w konwencji „mapy myśli” grupują podstawowe zagadnienia logistyczne w schematy i ułatwiają ich przyswojenie. Stała obecność plansz w salach pzwoli uczniom na systematyczną naukę zagadnień, rozwiniętych następnie w prezentacjach multimedialnych.

Szkoły spoza Wielkopolski mogą same przygotować plansze dla klas poprzez pobranie gotowych plików do wydruku.

Przykładowa plasza dydaktyczna


Pobranie któregokolwiek z materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne - 30 sztuk, plansze dydaktyczne - 20 modeli, krótkometrażowe filmy dydaktyczne - 10 sztuk) ze strony internetowej www.lbp.wsl.com.pl (Logistycznej Platformy Badawcze) jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgodny na przestrzeganie regulaminu wykorzystania tych materiałów:
  1. Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu numer POKL.09.02.00-30-077/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych.
  2. Materiały te mogą być upowszechniane/dystrybuowane wyłączenie nieodpłatnie (jakakolwiek forma uzyskania dochodu w oparciu o udostępniane na www.lpb.wsl.com.pl materiały dydaktyczne będzie złamaniem odpowiednich przepisów prawa krajowego i unijnego).
  3. Wszystkie prawa autorskie do materiałów dydaktycznych przysługują Wyższej Szkole Logistyki (NIP 778-13-89-372; Regon 300124247) – jakakolwiek ingerencja w treść oraz formę materiałów jest zakazana (naruszenie tego zakazu będzie złamaniem prawa autorskiego).
  4. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być prezentowane bez pomijania ich części zawierających informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz ich opracowaniu przez Wyższą Szkołą Logistyki, a więc każdorazowo należy wyświetlić plansze początkowe i końcowe.
ZOBACZ RÓWNIEŻ