contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Pobranie któregokolwiek z materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne - 30 sztuk, plansze dydaktyczne - 20 modeli, krótkometrażowe filmy dydaktyczne - 10 sztuk) ze strony internetowej www.lbp.wsl.com.pl (Logistycznej Platformy Badawcze) jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgodny na przestrzeganie regulaminu wykorzystania tych materiałów:
  1. Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu numer POKL.09.02.00-30-077/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych.
  2. Materiały te mogą być upowszechniane/dystrybuowane wyłączenie nieodpłatnie (jakakolwiek forma uzyskania dochodu w oparciu o udostępniane na www.lpb.wsl.com.pl materiały dydaktyczne będzie złamaniem odpowiednich przepisów prawa krajowego i unijnego).
  3. Wszystkie prawa autorskie do materiałów dydaktycznych przysługują Wyższej Szkole Logistyki (NIP 778-13-89-372; Regon 300124247) – jakakolwiek ingerencja w treść oraz formę materiałów jest zakazana (naruszenie tego zakazu będzie złamaniem prawa autorskiego).
  4. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być prezentowane bez pomijania ich części zawierających informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz ich opracowaniu przez Wyższą Szkołą Logistyki, a więc każdorazowo należy wyświetlić plansze początkowe i końcowe.