contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
BAZA DANYCH LPB
Pomagać poprzez pomoce dydaktyczne! Wyższa Szkoła Logistyki już od początku współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi dostrzegła problem niewystarczającej ilości pomocy dydaktycznych dla kierunków kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Wcześniejsze działania mające na celu stworzenie tych materiałów podejmowane były w ramach wydawnictwa WSL oraz programu WSL - DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. Projekt "Wielkopolska musie wiedzieć" wykorzystując te doświadczenia oraz wyniki badań doprowadzi do istotnego rozbudowania bazy pomocy dydaktycznych.
info
FILMY DYDAKTYCZNE
Krótkometrażowe filmy dydaktyczne - otwierają nowy obszar w dziedzinie edukacji logistycznej. Zalety tych filmów to przede wszystkim:
  • wysoka wartość dydaktyczna,
  • aktualność przekazywanych informacji,
  • komplementarność wynikająca z realizacji materiałów bezpośrednio u liderów branży TLS.

Filmy obrazują procesy logistyczne, których zaobserwowanie nawet podczas wizyt studyjnych na terenie przedsiębiorstwa nie byłoby możliwe ze względu skalę działań lub na obowiązujące w danych obiektach wysokie standardy bezpieczeństwa. Dzięki materiałom wideo uczeń będzie mógł dosłownie towarzyszyć spedytorowi/magazynierowi/kurierowi/... w jego pracy, śledząc krok po kroku wykonywane przez niego czynności lub podążać za przesyłką kurierską przez cały kraj czy też zapoznać się zasadami działania transportu miejskiego. Uzupełnienie materiałów filmowych o infografiki i animacje pozwoli lepiej zrozumieć i zapamiętać różne zagadnienia logistyczne.

Pobranie któregokolwiek z materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne - 30 sztuk, plansze dydaktyczne - 20 modeli, krótkometrażowe filmy dydaktyczne - 10 sztuk) ze strony internetowej www.lbp.wsl.com.pl (Logistycznej Platformy Badawcze) jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgodny na przestrzeganie regulaminu wykorzystania tych materiałów:
  1. Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu numer POKL.09.02.00-30-077/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych.
  2. Materiały te mogą być upowszechniane/dystrybuowane wyłączenie nieodpłatnie (jakakolwiek forma uzyskania dochodu w oparciu o udostępniane na www.lpb.wsl.com.pl materiały dydaktyczne będzie złamaniem odpowiednich przepisów prawa krajowego i unijnego).
  3. Wszystkie prawa autorskie do materiałów dydaktycznych przysługują Wyższej Szkole Logistyki (NIP 778-13-89-372; Regon 300124247) – jakakolwiek ingerencja w treść oraz formę materiałów jest zakazana (naruszenie tego zakazu będzie złamaniem prawa autorskiego).
  4. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być prezentowane bez pomijania ich części zawierających informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz ich opracowaniu przez Wyższą Szkołą Logistyki, a więc każdorazowo należy wyświetlić plansze początkowe i końcowe.
ZOBACZ RÓWNIEŻ