contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
1) DOBRA PRAKTYKA - ZSE w Słupcy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► W ramach inicjatywy prezentowania „dobrych praktyk w zakresie poprawy jakości kształcenia logistycznego w szkołach ponadgimnazjalnych" mamy przyjemność zaprezentować Państwu projekt „Praktyka czyni mistrza” realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Dlaczego Nie”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorką projektu jest Pani Sylwia Barciszewska - kierownik administracyjny ZSE Słupca.

Zespół realizujący projekt „Wielkopolska musi wiedzieć” (Mateusz Michalski,Bartosz Osmola, Wojciech Zalewski) miał przyjemność uczestniczyć w konferencji inauguracyjnej projekt „Praktyka czyni mistrza”, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy 27.01.2011 r.

Konferencja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy z udziałem WSL - TV SŁUPCA

Konferencja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy z udziałem WSL - RADIO PLANETA SŁUPCA

► Informacje o projekcie pochodzą ze strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, od której odwiedzania serdecznie zapraszamy w celu jeszcze dokładniejszego zapoznania się z tym bardzo ciekawym projektem – odwiedź stronę.

Projekt pt. „Praktyka Czyni Mistrza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Dlaczego Nie” w Słupcy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r..

1. Cel główny i cele szczegółowe projektu

Cel główny:

Ułatwienie 46 uczniom z terenu powiatu słupeckiego dostępu do zdobycia praktycznej wiedzy w zawodzie technik logistyk.

Cele szczegółowe:

1. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji poprzez pokonywanie barier o charakterze społecznym, ekonomicznym i geograficznym.
2. Uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego (kursy prawa jazdy kat. B oraz C i C+E).
3.  Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodzie logistyka.
4. Podniesienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem logistycznym.
5. Zapoznanie uczniów z najnowszymi rozwiązaniami logistycznymi.
6. Nawiązanie kontaktów z Wyższą Szkołą Logistyki i zachęcenie uczniów do kontynuacji nauki w Wyższych Szkołach na kierunku Logistyk.

2. Grupy docelowe projektu

Projekt kierowany jest do 46 uczniów klasy II, III, i IV technikum logistycznego uczących się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, którzy w 2007, 2008 i 2009 roku wybrali zawód logistyka.

3. Działania projektu

3.1 Realizacja zajęć językowych i zawodowych

- Przygotowanie pracowni do nauczania języków obcych oraz zajęć laboratoryjnych. W tym celu pracownie zostaną wyposażone w niezbędne środki i materiały dydaktyczne
- Przeprowadzanie zajęć z „języka angielskiego dla logistyków” oraz z „języka obcego dla logistyków (j. niemiecki). Uczestnicy projektu nabędą umiejętności do przeprowadzenia rozmów i korespondencji z obcojęzycznymi kontrahentami i klientami firm logistycznych.

3.2. Zajęcia pozaszkolne – kursy prawa jazdy, wycieczki, praktyki

- Przeprowadzenie wśród uczestników projektu kursu prawa jazdy kategorii B, C lub C+E.
- Zorganizowanie wycieczki tematycznej na targi logistyczne w Poznaniu oraz wycieczki przedmiotowej na uczelnie wyższą.
- Zorganizowanie wizyty studyjnej u partnera projektu oraz innych firm logistycznych
- Zorganizowanie praktyk dla uczniów technikum logistycznego w firmie partnera oraz innych przedsiębiorstw logistycznych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.