contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
UPOWSZECHNIENIE INFORMACJI
Upowszechniać informacje o projekcie to coś znacznie więcej niż tylko promowanie go! Plakaty, broszury informacyjne, artykuły prasowe, spoty radiowe i wiele innych nośników informacji o tym że technik logistyk i technik spedytor wchodzą z impetem do gry o miejsca pracy w branży logistycznej. Zawarte w tym dziale materiały pozwolą na zorientowanie się, jak wielkie potrzeby występują w zakresie upowszechniania informacji o kształceniu logistycznym i współpracy w tym zakresie z biznesem.
info
Plakat
Z przyjemnością prezentujemy nasz plakat promujący projekt "Wielkopolska musi wiedzieć" który trafił do wszystkich naszych partnerów wśród szkół oraz firm i podmiotów zaangażowanych w proces poprawy jakości kształcenia zawodowego.-jeśli chcesz powiększyć plakat klniknij na obrazek-