contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
PEKAES o CSR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEKAES wspiera prestiż jubileuszu ZSE w Śremie (źródło)

PEKAES realizuje politykę społecznej odpowiedzialności (CSR), której jednym z kluczowych elementów w obszarze edukacji jest podwyższanie standardów szkolnictwa wyższego i ponadgimnazjalnego związanego z logistyką oraz czynny udział w kształceniu przyszłych uczestników rynku TSL. Jednym z największych inicjatyw edukacyjnych PEKAES był program rocznych wykładów w technikum w Zdunach, które odbywały się w ramach unijnego projektu 'Ja i moje umiejętności'.

Dziś wspieramy prestiż obchodów jubileuszu piętnastu lat działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, miejscowości, w której znajduje się jeden z większych oddziałów PEKAES. W ramach rozpoczęcia współpracy PEKAES i ZSE w Śremie wśród uczniów ogłoszony został konkurs na esej pt. ' Rozwój rynku logistycznego w Polsce. Wyzwania i możliwości w kształceniu młodych adeptów logistyki na miarę XXI wieku.'. Nagrodą dla zwycięzcy będzie 1000 zł oraz staż w centrali PEKAES w Błoniu - mówi Marcin Kochan, dyrektor oddziału PEKAES w Śremie. Pozostajemy otwarci na współpracę merytoryczną i partnerstwo w programach praktyk dla uczniów i innych projektów edukacyjnych, w których istotną stroną jest partner biznesowy - dodaje Marcin Kochan.

Najlepszą metodą dydaktyczną zawsze była i jest konfrontacja wiedzy z praktyką. Dla uczniów klas logistycznych współpraca z PEKAES będzie nie tylko atrakcją, ale przede wszystkim możliwością lepszego rozumienia procesów logistycznych, specyfiki tego zawodu. Szczególnie, że logistyka, to dynamiczna dziedzina, z dużym potencjałem - mówi Piotr Karliński, dyrektor ZSE w Śremie.
 
Udziała PEKAES w projekcie "Ja i moje umiejętności" realizaowanych przez Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie oraz przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy logistycznej zostaje uznany za DOBRĄ PRAKTYKĘ w zakresie wspierania edukacji logistycznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Serdecznie dziękujemy ! 

PEKAES w rankingu odpowiedzialnych firm (dowiedz się więcej)

PEKAES włącza się w kampanię społeczną na rzecz ograniczenia marnowania żywności (dowiedz się więcej)

PEKAES pomaga szkolić kadry (dowiedz się więcej)