contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
Personel projektu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Personel projektu tworzą:

1. Kierownik projektu - doc. dr inż. Ireneusz Fechner

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, do kompetencji której należy przede wszystkim:
 • nadzór nad przebiegiem realizacji całego projektu,
 • komunikowanie się z zespołem projektowym w celu określania zadań do rozwiązania,
 • zatwierdzanie wprowadzania koniecznych poprawek i zmian w projekcie,
 • doradztwo naukowe na etapie tworzenia wszystkich opracowań naukowych powstałych w ramach projektu.
             kontak: ireneusz.fechner@wsl.com.pl

2. Koordynator ds. realizacji projektu - mgr Bartosz Osmola 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością projektu z procedurami unijnymi, do kompetencji której należy przede wszystkim:

 • kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w zakresie merytorycznej realizacji projektu,
 • przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie,
 • zapewnienie terminowej realizacji zadań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
 • kontrola wykonywanych zadań na rzecz zapewnienia ich spójności i poprawności merytorycznej,
 • monitorowanie rezultatów projektu,
 • współadministrowanie Logistycznej Platformy Badawczej,
 • organizacja paneli dyskusyjno-problemowych oraz opracowywanie ich wyników
 • zacieśnianie współpracy ze szkołami i firmami uczestniczącymi w projekcie.
             kontak: bartosz.osmola@wsl.com.pl

3. Koordynator ds. obsługi finansowej i administracyjnej projektu - mgr Mateusz  Michalski

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością operacji finansowych z prawem unijnym i krajowym, do kompetencji której należy przede wszystkim:
 • kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w zakresie finansowej realizacji projektu,
 • opracowanie narzędzi i metod monitorowania rezultatów,
 • zapewnienie przestrzegania zasady konkurencyjności,
 • współadministrowanie Logistycznej Platformy Badawczej,
 • organizacja konferencji projektowych i opracowywanie z nich raportów,
 • nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi uczestnikami projektu, zarówno ze strony szkół, jak i firm,
 • bieżąca współpraca z wykonującymi badania i opracowania naukowe w celu,
 • zapewnienia spójność i jednolitości ich formy.
             kontak: mateusz.michalski@wsl.com.pl

4. Pracownik ds. upowszechniania informacji o projekcie - mgr inż. Maria Hirowska

Osoba odpowiedzialna za upowszechnianie informacji o projekcie, do kompetencji której należy przede wszystkim:
 • bieżący kontakt z mediami,
 • współadministrowanie Logistycznej Platformy Badawczej,
 • poszukiwanie i wykorzystywanie niekomercyjnych kanałów upowszechniania, informacji,
 • redakcja artykułów oraz stworzenie scenariusza spotów radiowych,
 • koordynowanie prac związanych ze stworzeniem logo projektu, plakatu informującego o projekcie oraz broszur informacyjnych projektu.
             kontak: maria.hirowskai@wsl.com.pl