contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!

O FIRMACH
Przedsiębiorca - pracodawca ale i uczestnik relacji społecznych! Dostrzeżenie przez przedsiębiorcę interesu we wspieraniu szkół kształcących jego potencjalnych pracowników (odziaływanie również na potencjalnych klientów) jest początkiem nowej drogi do osiągniecia przez tę firmę długofalowych korzyści we wszystkich sferach jej działalności. Działania te wpisują się w coraz bardziej popularną koncepcjezarządzania firmami określną jakoSpołeczna OdpowiedzialnośćBiznesu (z ang. CSR - CorporateSocialResponsibility)
info
O FIRMACH
Przedsiębiorca – pracodawca ale i uczestnik relacji społecznych.

Dostrzeżenie przez przedsiębiorcę interesu we wspieraniu szkół kształcących jego potencjalnych pracowników (odziaływanie również na potencjalnych klientów) jest początkiem nowej drogi do osiągniecia przez tę firmę długofalowych korzyści we wszystkich sferach jej działalności. Działania te wpisują się w coraz bardziej popularną koncepcje zarządzania firmami określną jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)

► Prezentowanie ciekawych inicjatyw, kampanii w obszarze kształcenia logistycznego, rozwijania świadomości znaczenie logistyki realizowanych przez firmy.

Firmy dostrzegające możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej marki poprzez aktywne działania na w ramach CRS’u, aktywnie inicjujące dialog pomiędzy biznesem, a edukacją dzieląc się swym doświadczeniem, oraz oddziaływając na otoczenie nie tylko podnoszą świadomość i rozpoznawalności marki wśród docelowych pracowników, a także przyszłych klientów i kooperantów, ale także wywierają wpływ na jakoś samego kształcenia. Jeśli Państwa firma chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentować swoje działania przed szerszym gronem prosimy napisać do nas, a my umieścimy taka informację na naszej platformie.
ZOBACZ RÓWNIEŻ