contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
Grupa Raben o CSR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ►Wizja CSR Grupy Raben 
Wizja CSR jest spójna z priorytetami Grupy Raben, wyraża chęć pozytywnego wpływania na otoczenie poprzez kreowanie nowych trendów w branży i brzmi:
 
Wyznaczać trendy w branży przynoszące dodatkowe korzyści otoczeniu poprzez zrównoważony rozwój

List od Pani Marty Szymborskiej (Specjalista ds. Komunikacji i CSR)


 
► Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Działalność społeczna jest realizowana nie tylko poprzez postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym. Idea Odpowiedzialności Społecznej Spółki (CSR) obejmuje również świadomy wpływ na środowisko, a dokładnej – na środowisko lokalne. Działalność prospołeczna jest tylko jedną z dziedzin ujętych w odpowiedzialnej działalności gospodarczej Grupy Raben. Zakłada troskę o środowisko naturalne i świat, w którym będą żyły przyszłe pokolenia.

CEO opisując wartości spółki, porównał firmę do człowieka, który, tak jak firma, potrzebuje korzystnych warunków do istnienia i rozwoju. Według tej metafory, firma jest również podmiotem moralnym, dlatego też powinna mieć sumienie.

Uczestnictwo Grupy Raben w życiu społeczności, a także tworzenie długotrwałych i istotnych inwestycji społecznych sprawia, że jej działanie jest skuteczniejsze i bardziej harmonijne. Stanowi też dobry przykład dla innych i pokazuje, jak łatwo można wspierać potrzebujących.

Poprzez zaangażowanie społeczne Grupa Raben ustanawia swój wkład w rozwiązywanie różnych problemów, takich jak bezrobocie, głód czy choroby dzieci. W wielu przypadkach firma pomaga zapobiegać problemom poprzez wdrożenie programów społecznych bądź pomoc innym instytucjom we wdrażaniu takich programów.

Idea odpowiedzialności społecznej spółki jest nierozerwalnie związana z wartościami społecznymi. Kierując się nimi, Grupa Raben angażuje się w działalność prospołeczną i współpracuje z wieloma organizacjami pożytku publicznego.

Grupa Raben, poprzez stawianie czoła wyzwaniom wynikającym z odpowiedzialności społecznej, poprawia standardy postępowania z Klientami, Pracownikami, Kontrahentami. Zmiany przyczyniają się do stworzenia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron.