contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
PROMAG S.A o CSR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
►PROMAG S.A. dla przyszłych kadr

PROMAG S.A. już od kilku lat prowadzi działania CSR-owe nastawione na kształcenie przyszłych inżynierów, logistyków, spedytorów, magazynierów.

Jednym z obszarów tych działań jest ogłaszany już od 6 lat konkurs na najlepszą prace z zakresu logistyki. Konkurs jest skierowany do studentów dowolnego kierunku studiów. Nagrodą w konkursie są płatne, miesięczne praktyki w wybranym dziale firmy. Już ponad 25 studentów skorzystało z tej formy zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, a kilku z nich na stałe związało się z firmą PROMAG S.A.

Poza organizowanym konkursem, firma przyjmuje też studentów na staże w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, a przede wszystkim rynku pracy oraz poprawa jakości edukacyjnej PP. PROMAG S.A. uczestniczył już w 2 edycjach staży, podczas których utworzył 4 stanowiska pracy dla młodych inżynierów, którzy swoją wiedzę weryfikowali w działach: projektowym, techniczno-handlowym i jakości.

Firma wspiera też kształcenie na poziomie szkół średnich, poprzez uczestnictwo w projekcie „Wielkopolska musi wiedzieć”. Jest to projekt również finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i nakierowany na podniesienie jakości kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. W ramach tego projektu firma przyjmuje na praktyki uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach logistyk i spedytor oraz uczestniczy w tworzeniu materiałów edukacyjnych dla szkół średnich.

Poza tymi działaniami PROMAG S.A. deleguje swoich pracowników do prowadzenia wykładów otwartych z zakresu logistyki na poznańskich uczelniach i w szkołach średnich, organizuje zajęcia z zakresu logistyki w Salonie Głównym i Centrum Logistyki firmy oraz uczestniczy w konferencjach logistycznych organizowanych przez środowiska akademickie.