contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
Cele szczegółowe projektu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Cel szczegółowe projektu.


Cel 1:
  • Stworzenia narzędzia umożliwiającego bieżący monitoring rynku edukacyjnego i rynku pracy w zawodzie technik logistyk i technik spedytor oraz pozwalającego na łatwy i bieżący kontakt (wymiana informacji, doświadczeń) pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i firmami - CEL zastanie osiągnięty poprzez realizację Komponentu I projektu (Logistyczna Platforma Badawcza).
Cel 2:
  • Stworzenie bazy inf. operacyjnych dotyczących prowadzonych kierunków technik logistyk i technik spedytor i rynku logistyczno – spedycyjnego w Wielkopolsce dla ich bieżącego wykorzystania w modernizacji i rozwoju tych kierunków - CEL zastanie osiągnięty poprzez realizację Komponentu II i III projektu (Badania w szkołach i firmach oraz opracowanie zebranych danych ).
Cel 3:
  • Zainicjowanie trwałego i celowego dialogu pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami logistyczno -spedycyjnych prowadzącego do formułowania wspólnych celów, dróg ich realizacji oraz sposobów rozwiązywania wspólnych problemów - CEL zastanie osiągnięty poprzez realizację Komponentu IV projektu (Panele dyskusyjno – problemowe).
Cel 4:
  • Bezpośrednia poprawa jakość kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor poprzez stworzenie specjalistycznych pomocy dydaktycznych (materiały stworzone na podstawie wyników prac badawczych) - CEL zastanie osiągnięty poprzez realizację Komponentu V projektu (Stworzenie materiałów dydaktycznych).