contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
bottom
KALENDARZ
bottom
KONKURS
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.
button-more
bottom
Pięć komponentów projektu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Na projekt składa się 5 głównych komponentów.
 
Komponent I:
  • Stworzenie Logistycznej Platformy Badawczej (LPB) – portalu internetowego oraz udostępniane poprzez niego bazy danych będą źródłem informacji pomocnych w prowadzeniu w szkołach kierunków technik logistyk i technik spedytor (materiały dydaktyczne, informacje o szkoleniach, prezentacje multimedialne, fora branży logistycznej, fora uczniów tych kierunków, itp.). Użytkownikami LPB będą przede wszystkim nauczyciele i uczniowie w/w kierunków  oraz przedsiębiorcy z tej branży. Ta internetowa platforma pozwoli na inicjowanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami oraz przedsiębiorcami (rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, organizacja staży, itp.). Szeroki zakres funkcji LPB będzie istotnym elementem procesu badawczego całego proj. (ankiety, sondaże, fora, raporty).
Komponent II:
  • Przeprowadzenie badań terenowych w szkołach oraz firmach dotyczących kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor, a zarazem potencjalnego rynku pracy dla osób kończących te kierunki. Etap ten polega na zgromadzeniu informacji przede wszystkim w trakcie badań terenowych (wizyty badawcze w 50 firmach z branży logistycznej i 25 szkołach zawodowych) w trakcie, których poprzez badania ankietowe, wywiady oraz inwentaryzacje uzyskany zostanie szeroki zakres danych dotyczących przede wszystkim obecnie uzyskiwanych kwalifikacji przez uczniów oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, oraz informacji o problemach  i potrzebach zgłaszanych zarówno przez szkoły jak i firmy w tym obszarze).
Komponent III:
  • Opracowanie diagnoz i analiz dotyczących rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia  na kierunkach technik logistyk i technik spedytor oraz rynku pracy dla tych zawodów.
Komponent IV:
  • Zorganizowanie cyklu 5 paneli dyskusyjno-problemowych, w których udział wezmą przedstawiciele szkół (20 os.) i firm (10 os.) logistycznych w celu rozwiązania problemów wskazanych  w badaniach oraz dopasowania programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracodawców. Panele stanowią istotnym elementem procesu badawczego, przekładającym wyniki badań terenowych na praktyczne rozwiązania.
Komponent V:
  • Stworzenie i udostępnianie szkołom materiałów i pomocy dydaktycznych dla kształcenia  na kierunkach technik logistyk i technik spedytor. Materiałami tymi będą niezbędne do efektywnego kształcenia logistyczno - spedycyjnego: prezentacje Power Point, plansze dydaktyczne oraz krótkometrażowe filmy dydaktyczne. Filmy dydaktyczne będą tworzone w oparci o wyniki badań (w tym przed wszystkim ustalenia paneli dyskusyjno-problemowych)we współpracy ze szkołami  i firmami. Zadanie to jest sposobem praktycznego zastosowania wyników badań.  Stworzone materiały zostaną rozesłana do 25 szkół zawodowych biorących udział w badaniach.