contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
bottom
KALENDARZ
bottom
KONKURS
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.
button-more
bottom
Korzyści dla firm z uczestnictwa w projekcie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Korzyści firm płynące z uczestnictwa w projekcie:
 1. Promocja firmy oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku: na portalu internetowym LPB znajdować się będzie zakładka FIRMY zawierająca informacje o podmiotach gospodarczych, które wezmą udział w badaniach. Każda firma będzie miała możliwość współ edytowania swojej zakładki – współtworzenie portalu.
 2. Dopasowanie jakości kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor do zapotrzebowania rynku przełoży się na uzyskanie przez firmy dostępu do pracowników posiadających poszukiwane kwalifikacje zawodowe.
 3. Dostęp do baz danych Logistycznej Platformy Badawczej wraz z możliwością korzystania ze wszystkich jej interaktywnych funkcji. W tym przede wszystkim możliwość zamieszczenia ofert pracy i udziału w zmianach profilu kształcenia.
 4. Wiedza o prognozowanej sytuacji na rynku pracy - informacje o liczbe absolewntów i kształconych młodszych rocznikach.
 5. Dostęp do przyszłych pracowników już na etapie nauki.
 6. Większa stabilność zatrudnienia.
 7. Wpływ na rodzaj i jakość nabywanych przez uczniów (przyszłych pracowników) kompetencji.
 8. W wyniku przeprowadzonych badań w firmach i szkołach ustalony zostanie przede wszystkim zakres potrzeb i problemów związanych z kwalifikacjami pracowników kończących przedmiotowe kierunki oraz potencjalny zakres możliwej współpracy firm i szkół.
 9. Wykazywanie firm uczestniczących w projekcie w materiałach promocyjnych i opracowaniach zrealizowanych w trakcie realizacji projektu – promocja dla firm.
 10. Możliwość wymiany doświadczeń i wspólne rozwiązywania problemów (pomoc innych firm, szkół, jednostek naukowych) za pośrednictwem Logistycznej Platformy Badawczej oraz w trakcie paneli dyskusyjno-problemowych.
 11. Udział przedstawicieli firm w panelach dyskusyjno - problemowych pozwoli im na zdobycie dodatkowego doświadczenia z zakresu współpracy biznesu i edukacji.
 12. Darmowe przekazanie firmie wszystkich sporządzonych w projekcie dokumentów (diagnoz i analiz).
 13. Projekt umożliwi stworzenie bazy informacji operacyjnych potrzebnych dla realizacji dalszych działań nastawionych na wspieranie kierunków logistycznych i tym samym pozytywne wpłynie na branżę logistyczną.