contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKTODAWCY
Poznaj nas bliżej! Zdobądź szczegółowe informacje o Wyższej Szkole Logistyki - pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. Sprawdź czym się zajmujemy, jaka jest nasza historia, cele oraz plany dalszego rozwoju. Zobacz co możemy Ci zaoferować i oceń sam, czy renoma naszej uczelni znajduje odzwierciedlenie w faktach. Zawarte w tym dziale informacje pozwolą lepiej zrozumieć ideę budowania zintegrowanego systemu kształcenia logistycznego na wszystkich szczeblach edukacji poprzez lepsze poznanie budowniczego twórcy tego systemu - Wyższej Szkoły Logistyki.
info
bottom
KALENDARZ
bottom
KONKURS
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.
button-more
bottom
Centrum Edukacji Logistycznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. w Poznaniu utworzone zostało 23 września 1997 roku i działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000009547 oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty w Poznaniu o wpisie do ewidencji placówek oświatowych nr 114/93 z dnia 01.06.1998r.

Od kwietnia 2010r. posiadamy również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.30/00138/2010

Oferujemy Państwu pakiet szkoleń z zakresu szeroko pojętej logistyki, opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych będących własnością Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, odpowiadających standardom stawianym przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA).

Logistyka - to ta dziedzina wiedzy, która daje przedsiębiorcom skuteczne narzędzia do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. W krajach Unii Europejskiej przedsiębiorstwa stosują zasady logistyki z bardzo dobrym skutkiem od wielu lat. W Polsce tylko znikomy odsetek firm posługuje się zasadami logistyki w zarządzaniu i organizacji pracy. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się na rynku po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską, muszą pilnie szkolić swoje kadry, by podnieść poziom obsługi klienta, a tym samym zwiększyć swą konkurencyjność. Skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej może być tym czynnikiem, który pomoże Państwu, przy wykorzystaniu zasad logistyki, poprawić sytuację Waszej firmy na rynku.

Prezentowane na naszych stronach programy dadzą Państwu pogląd na temat zakresu merytorycznego naszych szkoleń, prowadzonych przez nas cyklicznie.

Proponujemy również przeprowadzenie w Państwa firmie cyklu szkoleń "dedykowanych", to znaczy zamkniętych, opartych o zmodyfikowane programy dostosowane do potrzeb Państwa firmy. Cena tych szkoleń jest każdorazowo negocjowana ze zleceniodawcą.

Jeśli oczekiwalibyście Państwo pomocy z naszej strony w zakresie analizy potrzeb firmy odnośnie szkolenia Waszych kadr w dziedzinie logistyki, to również służymy pomocą.

Zapewniamy profesjonalną kadrę wykładowców - pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, poznańskich uczelni oraz innych specjalistów dysponujących wiedzą praktyczną i teoretyczną z dziedziny logistyki.

Nasze kursy jako zgodne ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) najlepiej przygotowują do egzaminów na certyfikat z logistyki na poziomie JUNIOR. Certyfikat taki stanowi potwierdzenie Państwa kwalifikacji w dziedzinie logistyki i honorowany jest we wszystkich krajach Unii. Nadawany jest indywidualnie przez ELA i rejestrowany w Brukseli. Egzaminy przeprowadza Centrum Certyfikacji przy Instytucie Logistyki i Magazynowania.

W 2001r. powołaliśmy jedyną w Polsce Wyższą Szkołę Logistyki - trzyletni licencjat. W październiku 2005r. nasza Wyższa Szkoła Logistyki uzyskała pozwolenie z MEN na studia magisterskie.

Całość działalności edukacyjnej prowadzonej przez nas została zauważona i doceniona, co znalazło swój wyraz we wrześniu 2001 r., gdy Unia Wielkopolan przyznała naszej Spółce certyfikat "Wielkopolska Jakość".

W 2007 roku otrzymaliśmy także Dyplom z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego za wzorową realizację projektu europejskiego związanego ze szkoleniami dla MŚP pod tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług, z poważaniem

Małgorzata Drewnik
Prezes Zarządu