contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
Idea programu WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Źródło powstania oraz idee programu WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH:


Aby zrozumieć potrzebę i rolę uczelni we współpracy z tymi szkołami, należy spojrzeć na edukację logistyczną w XXI wieku. WSL jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną, a jej rok założenia to 2001. Powstanie Wyższej Szkoły Logistyki było zdeterminowane wymogami rynku, na którym był deficyt dobrze wykształconych logistyków podczas, gdy ta dziedzina rozwijała się bardzo dynamicznie. Idąc za głosem rynku, wprowadzono również zawody: technik logistyk i technik spedytor do szkół ponadgimnazjalnych, które zaczęły w nich kształcić kilka lat po powstaniu naszej uczelni. Do WSL zaczęły docierać sygnały o problemach w kształceniu logistycznym w tych szkołach jakieś pięć lat temu i uczelnia postanowiła pomóc w ich rozwiązywaniu, korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników WSL oraz wieloletnich pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania, założyciela uczelni.

Tak powstał program WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH, który dzisiaj zrzesza większość ponadgimnazjalnych szkół kształcących w tych zawodach na obszarze całego kraju. Zdefiniowano problemy i sukcesywnie zaczęto je rozwiązywać, rozwijając jakość kształcenia w szkołach. Powstały podręczniki do przedmiotów specjalistycznych – przy współpracy WSL z ILiM – których jak dotąd na rynku nie było. Uczelnia przy wsparciu partnerów biznesowych udostępnia szkołom materiały dydaktyczne poprzez specjalne edycje płyt DVD oraz portal internetowy www.szkolysrednie.wsl.com.pl. Organizowane są liczne wycieczki do Poznania, gdzie obok zwiedzania szkoły prezentowane jest Krajowe Laboratorium RFID Instytutu Logistyki i Magazynowania, a po zajęciach w Uczelni uczniowie zabierani są do firm logistycznych, dzięki czemu mają bliższy kontakt z praktyką. Uruchomiono studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy uzupełniają swoją wiedzę z zakresu edukacji logistycznej. Wypracowano zmiany w podstawach programowych w zawodach: technik logistyk i technik spedytor - dostosowane do obecnie panujących wymogów rynkowych - zgłoszone do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od trzech lat organizowana jest także Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, mająca na celu podnoszenie jakości kształcenia w szkołach. Od roku natomiast, realizowany jest projekt "Wielkopolska musi wiedzieć". Wyższa Szkoła Logistyki konsekwentnie – od blisko pięciu lat – rozwija program współpracy z tymi szkołami i jest to unikalna w skali kraju współpraca uczelni z ponadgimnazjalnym szkolnictwem zawodowym. Szukając kolejnych możliwości rozwoju programu opracowany został  projekt  poprawy jakości zajęć z przedmiotów laboratoria logistyczno-spedycyjne i laboratoria magazynowe. Tak powstała idea kolejnego projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji".

III Ogółnopolska Olimpiada Logistyczna - podsumowanie filmowe.