contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
AKTUALNOŚCI
Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami! Tak wiele wydarzeń, informacji i inicjatyw dotyczących kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor zostało... niezauważone. Zmieńmy to ! Logistyczna Platforma Badawcza daje możliwość bieżącego informowania o wszystkim co dotyczy kształcenia logistycznego i rynku pracy dla absolwentów tych kierunków. Już nic nie zostanie niezauważone, przeoczone, niedocenione i zapomniane, teraz o wszystkim dowiesz się na LPB.
info
AKTUALNOŚCI
Projekt
Źródło: www.umww.pl         

Ideowo zbliżony do naszego projektu, projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska", koncentruje się na wdrożeniu do roku 2014 w 105 szkołach regionu Wielkopolski programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną i nowoczesnym sprzętem edukacyjnym m.in. tabletami, tablicami interaktywnymi i kom-puterami.

Rezultatem tych działań będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego, stanowiącego sieć wirtualnie połączonych ze sobą szkół i centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczniami i nauczycielami. Połączenie to zapewnione zostanie głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.

Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie, będą realizowane na platformie cyfrowej, co w zamiarze zapewni ogólną dostępność wytworzonego przez uczniów zbioru materiałów cyfrowych związanych przede wszystkim z Wielkopolską.

Każda ze szkół biorących udział w projekcie została wyposażona w nowoczesne laboratorium. Uczniowie pracują m.in. na komputerach, notebookach, tabletach i tablicach interaktywnych, a wszystkie ich zadania związane z projektem zapisywane są na internetowej platformie edukacyjnej. Odpowiednie aplikacje tworzące bazę, wpływają na jej interaktywny charakter – uczniowie mogą swobodnie dodawać do niej nowe treści i wymieniać się uwagami logując się z dowolnego komputera.

Projekt „eSzkoła” jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie doby cyfryzacji. Dzisiaj Internet jest naturalnym środowiskiem dla uczniów, którzy przed komputerem spędzają niemal tyle samo czasu co w szkole. Wiedza tradycyjna, o charakterze erudycyjnym, ustępuje miejsca praktycznym umiejętnościom szybkiego znajdowania pożądanych informacji w sieci. Dlatego też powinna zmienić się i rola nauczyciela – z osoby przekazującej wiedzę na przewodnika w zdobywaniu wiadomości.

W ramach projektu przewidziano wsparcie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ważnym działaniem jest przeprowadzenie 32 wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów i nauczycieli wytypowanych szkół.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie docelowo 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/ kanale youtube http://www.youtube.com/user/eszkolawielkopolska?feature=watch oraz http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/1836-eszkola-podbija-wielkopolske
 
                            
21.05.2013