contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
AKTUALNOŚCI
Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami! Tak wiele wydarzeń, informacji i inicjatyw dotyczących kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor zostało... niezauważone. Zmieńmy to ! Logistyczna Platforma Badawcza daje możliwość bieżącego informowania o wszystkim co dotyczy kształcenia logistycznego i rynku pracy dla absolwentów tych kierunków. Już nic nie zostanie niezauważone, przeoczone, niedocenione i zapomniane, teraz o wszystkim dowiesz się na LPB.
info
AKTUALNOŚCI
Informacja dla potencjalnych Wykonawców filmów dydaktycznych

Informacja dotycząca planowanego zakupu usługi produkcji 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych w ramach projektu Nr: POKL.09.02.00-30-077/09 pt.: "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż na początku czerwca 2011 r. zostanie wszczęta w ramach projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” procedura zapytania ofertowego na produkcję 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych. Brak dokładnego terminu wszczęcia procedury wynika z faktu, iż na 30 maja 2011 r. zaplanowano realizację V panelu dyskusyjno-problemowego projektu. Celem tego spotkania będzie:
  • "Wybór tematów oraz opracowanie szkiców scenariuszy filmów dydaktycznych”.
Panele dyskusyjno-problemowe mają charakter spotkań roboczych w trakcie, których nauczyciele oraz przedsiębiorcy pracują wspólnie nad danymi zagadnieniami. Bardziej szczegółowych informacji o formie i celach organizacji paneli dyskusyjno-problemowych można dowiedzieć ze strony www projektu.

Wszystkie podmioty zainteresowane produkcją filmów w ramach przedmiotowego projektu zapraszamy do udziały w V panelu dyskusyjno-problemowych w charakterze wolnych słuchaczy, których nauczyciele i przedsiębiorcy będą mogli radzić się w sprawach związanych ze sztuką produkcji filmów.

Udział przedstawiciela firmy lub brak takiej inicjatywy w żaden sposób nie wpłynie na procedurę wyboru Wykonawcy. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie procedury zapytania ofertowego.
 
Opracowanie zapytania ofertowego możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu V panelu ponieważ w jego trakcie będziemy dyskutować o podstawowych wytycznych ich opracowania (między innymi: czas trwania filmów; forma filmów i ilość animacji; określenie zagadnień dydaktycznych jakie powinny zostać zobrazowane; próba ustalenia przedsiębiorstw, które zaangażują się w opracowania filmów – ustalenie miejsc planów zdjęciowych).
Udział przedstawiciela firmy w tym spotkaniu pozwoli na lepsze zrozumienie idei projektu i tym samym lepsze przygotowanie oferty. Wartością dla projektu takiego udziału będzie możliwość wsparcia prac nauczycieli i przedsiębiorców fachową radą i tym samym wypracowanie lepszych wytycznych
dla produkcji filmów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w V panelu dyskusyjno-problemowym prosimy o kontakt mailowy – bartosz.osmola@wsl.com.pl lub telefoniczny (061 850 47 75). Wyższa Szkoła Logistyki (Beneficjent projektu) nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem takiej osoby w spotkaniu. Przy czym udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

Termin spotkanie:
- 30 maja 2011 r. (poniedziałek); od godziny 10 do około godziny 15; sala 310 w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań.

18.05.2011