contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!

BADANIA W PROJEKCIE
Skarbnica wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu! Zaprezentowanie wynikówwszystkich etapów projektu w sposób jak najbardziej obrazowy oraz ustrukturalizowany ma na celu podkreślenie wagi zebranych danych dla procesu wpierania rozwoju kształcenia logistycznego na poziomie ponadgimnazjalnym. Bardzo duża ilość informacji oraz wniosków badawczych pozwala każdemu ocenić wyniki projektu oraz zweryfikować swoje poglądy na stan i potencjał drzemiący w prowadzonych kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.
info
BADANIA W PROJEKCIE
► Wszystkie wyniki badawcze projektu w jednym miejscu i w pełni dostępne.

Zaprezentowanie wyników wszystkich etapów projektu w sposób jak najbardziej obrazowy oraz ustrukturalizowany ma na celu podkreślenie wagi zebranych danych dla procesu wpierania rozwoju kształcenia logistycznego na poziomie ponadgimnazjalnym. Bardzo duża ilość informacji oraz wniosków badawczych pozwala każdemu ocenić wyniki projektu oraz zweryfikować swoje poglądy na stan i potencjał drzemiący w prowadzonych kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.

ZOBACZ RÓWINIEŻ